Valuuta
EUR
LS
LT
RUB
USD

Teie ees on Balti riikides kõige suurema täiskasvanute portaal. Võtame heameelega vastu kõik Teie märkused ja ettepanekud.
Lugupidamisega,
Erobalt.com

Otsing
KATEGOORIAD

Autorikaitse

Erobalt internetiportaali kasutamise & autorikaitse tingimused


„Erobalt“ on DKM Brothers OÜ poolt registreeritud kaubamärk, millega on muu hulgas ja mitte ainult kaitstud internetiportaalis www.erobalt.com (edaspidi nimetatud Erobalt internetiportaal) ja teistes internedportaalites kuvatavad logod, kujundused, artiklid, dekoratiivlahendused jm antud internetiportaalile omistatavad iseäralikud tunnused, kui konkreetsel juhul ei ole viidatud teisiti.

Erobalti internetiportaalis viibides nõustute selles olevat infot ning andmeid kasutama ainult seaduslikel eesmärkidel ja selliselt, et Teie tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi.

Erobalt internetiportaali lugemine on kõigile tasuta

Erobalti toimetus (edaspidi nimetatud toimetus) kasutab uudiste jms kuvamiseks laialdaselt erinevaid allikaid ning internetiportaale viidates nendele. Kuivõrd vastavate lehekülgede ja nendes sisalduva informatsiooni üle Erobalti toimetus ei oma kontrolli, ei saa me anda garantiid nende sisu ja informatsiooni tõelevastavuse eest, seetõttu ei vastuta DKM Brothers võimalike tagajärgede eest, millised võivad tekkida vastava informatsiooni kasutamisel kolmandate isikute poolt. Siiski teeb Erobalti toimetus kõik endast oleneva, et portaalis sisalduv informatsioon oleks tõene.


Autoriõigused
Erobaltii internetiportaalis sisalduvate materjalide (artiklid, pildi- ning videomaterjal, kujundused jms) omanikuks on DKM Brothers või teatud juhtudel muu vastava materjali esitaja. Keelatud on kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine ega muul viisil materjalide kasutamine, välja arvatud isiklikel mitteärilistel otstarvetel.

Internetiportaalis olevate materjalide refereerimine, informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine on lubatud vaid juhul, kui avaldatud artiklid või tsitaadid on varustatud viitega  originaalartiklile või Erobalti portaalile kui originaalautorile. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisaks eelnimetatule lisada ka hüperlink refereeritavale materjalile. Igasugune muu materjalide kasutamine vajab eelnevalt DKM Brothers kirjalikku nõusolekut. Kõnealuse kohustuse rikkumise korral võib DKM Brothers nõuda kohustuse rikkujalt rikkumise kõrvaldamist, võimalike kahjude korvamist ning ühtlasi ühekordset tasu vastavalt rikkumisele – artikli ebaseadusliku kasutamise eest 5000 krooni; teistel juhtudel mitte vähem, kui 4000 krooni.

DKM Brothers poolt toodetud videomaterjali tohib kasutada ainult muutmata kujul ja koos viitega.


Kommenteerimine ning foorumi reeglid
Kasutajatel võimalik avaldada endapoolseid kommentaare artiklidele, uudistele jms. DKM Brothers ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.  Sama kehtib Erobalt internetiportaali kasutajafoorumis!

DKM Brothers ei vastuta artiklitele ning foorumis lisatud kommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid võtab õiguse kustutada taolisi kommentaare ja postitusi foorumis, millised ei vasta Eesti Vabariigi seadustele, rikuvad kolmandate isikute õigusi või ei ühti üldtunnustatud moraalinormidega nii sisult kui keelekasutuselt.
Selleks on eelkõige kommentaarid ning foorumipostitused, millised:

  • on kirjutatud teise isiku nimel või tõenäoliselt seda on,
  • on solvavad kellegi isiku suhtes,
  • sisaldavad ebatsensuurseid väljendeid või on muul viisil sündsusetud,
  • õhutavad vaenule, vägivallale või muule ebaseaduslikule tegevusele,
  • sisaldavad reklaamlinke, -tekste või teisi kommertspakkumisi.

DKM Brothers jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata käesolevaid kasutamistingimusi muuta.


0,0782 sec.
Uudised

Seksikad kehad, energiline muusika ja salapär ...lähemalt

Vahemere ühte kauneimat ja parima kliimaga Go ...lähemalt

TARTUS HAKATAKSE ÕPETAMA STRIPTIISI Tantsij ...lähemalt

Pornostaarid

Meie sõbrad